مطالب جدید

مطالب جدید/
  • کلمات متضاد

کلمات متضاد

کلمات متضاد Happy Sad Big Small Hot Cold Far Near Night Day Short Tall Hello Goodby خرید پکیج ویدئویی خرید پکیج نرم افزاری

قسمت ۱۴ سریال The Pet Lovers Club

سریال The Pet Lovers Club سریالی بسیار دیدنی است. این سریال در 48 قسمت تهیه شده، که داستان تعامل دانش آموزان یک مدرسه در ارتباط با حیوانات خانگی آن ها است. در این سریال تعداد بسیار زیادی جملات کوتاه، تعداد زیادی لغت و همچنین آموزش نام تعداد زیادی ازحیوانات خانگی و همچنین حیوانات غیر

  • آموزش اشکال هندسی

آموزش اشکال هندسی

آموزش اشکال هندسی We are shapes You can see us everywhere I'm a square, I'm a square you can see me everywhere I have four sides I'm square, I'm square I'm  a circle, I'm a circle I go round and round and round  I have no start, I have no end I'm a circle

  • آموزش رنگ ها - سبز

آموزش رنگ ها – سبز

آموزش رنگ ها به زبان انگلیسی - رنگ سبز Come let us pick a color  Look we've got the color Green Put the crayon to paper  And paint a lovely feel It looks so pretty, Don't you think Don't you Love the color  Green It's just one of the colors in our crayons box

  • داستان کوتاه انگلیسی

داستان کوتاه انگلیسی

داستان کوتاه انگلیسی Reaching the sky The elephant climbed up on the box The acrobat climbed up on the elephant The clown climbed up on the acrobat The little boy climbed up on the acrobat The Monkey climbed up on the boy Then the elephant sneesed... a-a-a-choo! And they all fall down! پکیج سطح

  • Yellow Color

آموزش رنگ ها در زبان انگلیسی – رنگ زرد

آموزش رنگ ها به زبان انگلیسی - رنگ زرد Come let us pick a color  Look we've got the color yellow Put the crayon to paper And paint a twinkling star It looks so pretty, Don't you think Don't you Love the color yellow It's just one of the colors in our crayons box

  • قسمت 37 سریال Bat and friends 

قسمت ۳۷ سریال Bat and friends 

قسمت 37 سریال Bat and friends Bat flew over the farm. He saw a fox. Bat flew into the barn. "A fox is coming!" he said. Cat woke up. "A fox is coming?" she asked. Pig ran into the barn. "A fox is coming?" he asked. "Yes," said Bat. "A fox is coming to

Tags: |
  • ترانه های کودکانه مشهور دنیا

ترانه های کودکانه مشهور دنیا

ترانه های کودکانه مشهور دنیا Found a Peanut یک آهنگ سنتی است که اغلب در انگلستان ، ایالات متحده ، استرالیا ، کانادا به عنوان آهنگ کودکان در نظر گرفته می شود. این آهنگ برای آواز خواندن هنگام مسافرت محبوب است زیرا دارای فرمت بسیار تکراری است که به راحتی می توان آن را

سبد خرید

اطلاعات تماس

support@teela.ir

تلفن: 031-95011220

تلفن همراه: 09377598261

وبسایت: teela.ir