آموزش شمارش اعداد – Numbers Rap

متن این ترانه

Let’s count!

Ready!

One, two, three

Four, five, six

Seven, eight, nine, ten

Let’s sing it again

One, two, three

Four, five, six

Seven, eight, nine, ten

Let’s sing it again

One little piggy

Two little birds

Three little froggies

Looging quite absurd

Four little doggies

Five little bears

Six little rabbits

Hiding over there

Seven little fishies

Eight little worms

Nine little duckies

Ten butterflies

Counting them is easy

Just listen to me

One, two, three

Four, five, six

Seven, eight, nine, ten

در پکیج های تیلا نمونه مشابه این ویدئو به صورت نرم افزار و ویدئو موجود است .

فروشگاه
[تعداد: 1   میانگین: 5/5]