جملات ساده انگلیسی برای کودکان – Bat and Friends 38

صفحه اصلی/ارتباطات روزمره, جملات ساده, سریال ها, صفات, گرامر, مجموعه ها, واژگان, ویدئوها/جملات ساده انگلیسی برای کودکان – Bat and Friends 38

جملات ساده انگلیسی برای کودکان – Bat and Friends 38

جملات ساده انگلیسی برای کودکان – Bat and Friends 38

متن درس

Bat and Friends 38: Bat Knows What to Do

Pig looked at Bat.

Cat looked at Bat.

Cow looked at Bat.

“The fox is coming,” said Pig.

“We have to do something!” said Cat.

“We can hide,” said Bat.

“Cow, you hide behind the henhouse.”

“Pig, you hide behind the tractor.

Cat, you hide behind the windmill.”

“Where will you go?” Cow asked Bat.

“I will go to an apple tree,” said Bat.

“Soon the fox will be here,” said Bat.

“And we will make some noise!”

So Cow went to the henhouse.

Pig went to the tractor.

Cat went to the windmill.

Bat flew to an apple tree.

They all waited.

They waited for the fox to come.

این مجموعه را می توانید به صورت کامل از فروشگاه تهیه فرمایید.

فروشگاه
[تعداد: 1   میانگین:  5/5]

ثبت ديدگاه

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید

اطلاعات تماس

teela@teela.ir

تلفن: 031-95011220

تلفن همراه: 09377598261

وبسایت: teela.ir