آموزش شمارش اعداد – Counting

صفحه اصلی/ویدئوها/آموزش اعداد/آموزش شمارش اعداد – Counting

آموزش شمارش اعداد – Counting

آموزش شمارش اعداد – Counting

متن این درس

There are ten lambs in the field.

One

Two 

Three

Four

Five

Six

Seven

Eight

Nine

And ten

One lamb

Two lambs

Three lambs, Four lambs

Five lambs

Six lambs

Seven lambs

Eight lambs, nine lambs

Ten lambs

“Oh, no!”

Here comes a wolf!

Here comes a wolf!

Here comes a very hungry wolf!

Run away!

Run away! Go home!

Ten lambs

Nine lambs

Eihgt lambs, seven lambs

Six lambs

Five lambs

Four lambs

Three lambs, two lambs

One lamb

There are no lambs.

There are no lambs in the field.

Only wolf

Only wolf

There is only hungry wolf.

“we are all safe. Phew!”

فروشگاه
[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

ثبت ديدگاه

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید

اطلاعات تماس

teela@teela.ir

تلفن: 031-95011220

تلفن همراه: 09377598261

وبسایت: teela.ir