جملات ساده انگلیسی برای کودکان – ترانه های کودکانه – الفبا

متن این درس

Letter Hh

Helen has a hat.

/h/ /h/ /h/

Helen has a hen.

/h/ /h/ /h/

Helen has a harp.

/h/ /h/ /h/

/h/ is the sound of Hh.

Big H, little h, letter Hh is fun.

این درس در پکیج های سطح یک تیلا (نرم افزار و ویدئو ) موجود است.

برای بررسی و تهیه این پکیج ها به فروشگاه مراجعه فرمایید.

فروشگاه
[تعداد: 1   میانگین: 5/5]