جملات ساده انگلیسی برای آموزش کودکان – ABC Book برنامه شماره یک

ABC Book برنامه شماره یک از سری مجموعه های سطح یک تیلا

نسخه ی کامل این نرم افزار را از تیلا بخواهید

این سری حروف الفبای زبان انگلیسی را همراه با صدای حروف با انیمیشن آموزش می دهد.
آموزش ۲۶ حرف زبان انگلیسی همراه با صداکشی هر حرف انیمیشنی دیدنی و کاملا تعاملی

متن این درس

ABC Book: Letter Aa
/a/ /a/ ant
Aa is for ant.
/a/ /a/ apple
Aa is for apple.
/a/ /a/ alligator
Aa is for alligator.
Letter Aa
A is for apple.
/a/ /a/ /a/
A is for ant.
/a/ /a/ /a/
Bat and mat,
Man and can,
/a/ is the sound of Aa.
Big A, little a, /a/ /a/ /a/
فروشگاه
[تعداد: 1   میانگین: 5/5]