ترانه های کودکانه آموزش زبان در منزل، مهد و مدرسه – Little green frog

ترانه ای شاد و دیدنی برای کودکان  

متن این ترانه

Little Green Frog

“Gung, gung,” went the little green frog one day.

“Gung, gung,” went the little green frog.

“Gung, gung,” went the little green frog one day.

And his eyes went “aah, aah, gung.”

فروشگاه
[تعداد: 1   میانگین: 5/5]