مقاله ها

صفحه اصلی/مقاله ها
  • جملات ساده انگلیسی برای آموزش کودکان - ABC Book برنامه شماره یک

جملات ساده انگلیسی برای آموزش کودکان – ABC Book برنامه شماره یک

Categories: آموزش اشکال هندسی, آموزش اعداد, آموزش اعضای بدن, آموزش الفبا, آموزش حیوانات, ابزارها, احساسات, ارتباطات روزمره, ترانه ها, جملات ساده, حروف اضافه, حشرات, خوراکی ها, داستان کوتاه, رنگ ها, روزهای خاص, زمان - تاریخ, سریال ها, شغل ها, صفات, فصل ها, کلمات متضاد, گرامر, لالایی, لباس ها, مجموعه ها, مقاله ها, مکان ها, واژگان, ویدئوها|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

جملات ساده انگلیسی برای آموزش کودکان - ABC

جملات ساده انگلیسی برای آموزش کودکان و نوجوانان – قسمت ۶ سریال Wizard and Cat

Categories: آموزش اشکال هندسی, آموزش اعداد, آموزش اعضای بدن, آموزش حیوانات, ابزارها, احساسات, ارتباطات روزمره, ترانه ها, جملات ساده, حروف اضافه, حشرات, خوراکی ها, داستان کوتاه, رنگ ها, روزهای خاص, زمان - تاریخ, سریال ها, شغل ها, صفات, فصل ها, کلمات متضاد, گرامر, لباس ها, مجموعه ها, مقاله ها, مکان ها, واژگان, ویدئوها|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

جملات ساده انگلیسی برای آموزش کودکان - قسمت

جملات ساده انگلیسی برای کودکان – قسمت ۳ سریال The Big Green Forest

Categories: آموزش اشکال هندسی, آموزش اعداد, آموزش اعضای بدن, آموزش الفبا, آموزش حیوانات, ابزارها, احساسات, ارتباطات روزمره, ترانه ها, جملات ساده, حروف اضافه, حشرات, خوراکی ها, داستان کوتاه, رنگ ها, روزهای خاص, زمان - تاریخ, سریال ها, شغل ها, صفات, فصل ها, کلمات متضاد, گرامر, لباس ها, مجموعه ها, مقاله ها, مکان ها, واژگان, ویدئوها|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

جملات ساده انگلیسی برای کودکان - قسمت 3

Load More Posts

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید

اطلاعات تماس

teela@teela.ir

تلفن: 031-95011220

تلفن همراه: 09377598261

وبسایت: teela.ir