آموزش اعداد به کودکان

صفحه اصلی/برچسب: آموزش اعداد به کودکان

آموزش اعداد به کودکان ۱ تا ۱۰ – Number

آموزش اعداد به کودکان یک تا 10 - Number Stegosaurus One little, two little, three little dinosaurs Four little, five little, six little dinosaurs Seven little, eight little, nine little dinosaurs Ten little dinosaur babies. Triceratops One little, two little, three little dinosaurs Four little, five little, six little dinosaurs Seven little, eight little,

  • آموزش اعداد به کودکان

آموزش اعداد به کودکان

آموزش اعداد به کودکان  آموزش شمارش اعداد از یک تا 5 همراه با ترانه و شادیFive little ducks went swimming one day,over the hill and far away.Mother duck said, “Quack, quack, quack.”And only four little ducks came back.Four little ducks went swimming one day,over the hill and far away.Mother duck said, “Quack,quack,quack.”And only

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید

اطلاعات تماس

teela@teela.ir

تلفن: 031-95011220

تلفن همراه: 09377598261

وبسایت: teela.ir