آموزش شمارش اعداد

صفحه اصلی/برچسب: آموزش شمارش اعداد

آموزش اعداد به کودکان ۱ تا ۱۰ – Number

آموزش اعداد به کودکان یک تا 10 - Number Stegosaurus One little, two little, three little dinosaurs Four little, five little, six little dinosaurs Seven little, eight little, nine little dinosaurs Ten little dinosaur babies. Triceratops One little, two little, three little dinosaurs Four little, five little, six little dinosaurs Seven little, eight little,

  • آموزش شمارش اعداد

آموزش شمارش اعداد

آموزش شمارش اعداد Song Number در این برنامه با ترانه و موسیقی 20 عدد از 1 تا 20 به کودکان آموزش داده می شوند. 1,2,3,4,5,6,7 That's the way to start 8,9,10,11,12 You'll learn them all by heart 13,14,15,16 They're the next along 17,18,19,20 That's the number song 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 1,2,3,4,5,6,7 Learn them all by heart

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید

اطلاعات تماس

teela@teela.ir

تلفن: 031-95011220

تلفن همراه: 09377598261

وبسایت: teela.ir