ویدئوها

انیمیشن های آموزش زبان انگلیسی

  • ترانه های کودکانه آموزش زبان در منزل، مهد و مدرسه - Little green frog

ترانه های کودکانه آموزش زبان در منزل، مهد و مدرسه – Little green frog

Categories: آموزش اشکال هندسی, آموزش اعداد, آموزش اعضای بدن, آموزش الفبا, آموزش حیوانات, ابزارها, احساسات, ارتباطات روزمره, ترانه ها, جملات ساده, حروف اضافه, حشرات, خوراکی ها, داستان کوتاه, رنگ ها, روزهای خاص, زمان - تاریخ, سریال ها, شغل ها, صفات, فصل ها, کلمات متضاد, گرامر, لباس ها, مجموعه ها, مکان ها, واژگان, ویدئوها|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

ترانه های کودکانه آموزش زبان در

  • جملات ساده انگلیسی برای آموزش کودکان - ABC Book برنامه شماره یک

جملات ساده انگلیسی برای آموزش کودکان – ABC Book برنامه شماره یک

Categories: آموزش اشکال هندسی, آموزش اعداد, آموزش اعضای بدن, آموزش الفبا, آموزش حیوانات, ابزارها, احساسات, ارتباطات روزمره, ترانه ها, جملات ساده, حروف اضافه, حشرات, حواس پنج گانه, خوراکی ها, داستان کوتاه, رنگ ها, روزهای خاص, زمان - تاریخ, سریال ها, شغل ها, صفات, فصل ها, کلمات متضاد, گرامر, لالایی, لباس ها, مجموعه ها, مکان ها, واژگان, ویدئوها|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

جملات ساده انگلیسی برای آموزش کودکان - ABC

جملات ساده انگلیسی برای کودکان – Mrs. Kelly’s Class قسمت ۱۴

Categories: آموزش اشکال هندسی, آموزش اعداد, آموزش اعضای بدن, آموزش الفبا, آموزش حیوانات, ابزارها, احساسات, ارتباطات روزمره, ترانه ها, جملات ساده, حروف اضافه, حشرات, حواس پنج گانه, خوراکی ها, داستان کوتاه, رنگ ها, روزهای خاص, زمان - تاریخ, سریال ها, شغل ها, صفات, فصل ها, کلمات متضاد, گرامر, لباس ها, مجموعه ها, مکان ها, میوه و سبزیجات, واژگان, ویدئوها|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

جملات ساده انگلیسی برای کودکان - Mrs. Kelly's

جملات کوتاه انگلیسی برای کودکان – قسمت دوم سریال Tire Town School

Categories: آموزش اشکال هندسی, آموزش اعداد, آموزش اعضای بدن, آموزش الفبا, آموزش حیوانات, ابزارها, احساسات, ارتباطات روزمره, ترانه ها, جملات ساده, حروف اضافه, حشرات, حواس پنج گانه, خوراکی ها, داستان کوتاه, رنگ ها, روزهای خاص, زمان - تاریخ, سریال ها, شغل ها, صفات, فصل ها, کلمات متضاد, گرامر, لباس ها, مجموعه ها, مکان ها, واژگان, ویدئوها|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

جملات کوتاه انگلیسی برای کودکان - قسمت دوم

جملات ساده انگلیسی برای کودکان – Mrs. Kelly’s Class قسمت ۲۶

Categories: آموزش اشکال هندسی, آموزش اعداد, آموزش اعضای بدن, آموزش الفبا, آموزش حیوانات, ابزارها, احساسات, ارتباطات روزمره, ترانه ها, جملات ساده, حروف اضافه, حشرات, حواس پنج گانه, خوراکی ها, داستان کوتاه, رنگ ها, زمان - تاریخ, سریال ها, شغل ها, صفات, فصل ها, کلمات متضاد, گرامر, لباس ها, مجموعه ها, مکان ها, میوه و سبزیجات, واژگان, ویدئوها|

جملات ساده انگلیسی برای کودکان - Mrs.

جملات ساده انگلیسی برای کودکان – قسمت ۳۹ سریال Bat and friends

Categories: آموزش اشکال هندسی, آموزش اعداد, آموزش اعضای بدن, آموزش حیوانات, ابزارها, احساسات, ارتباطات روزمره, ترانه ها, جملات ساده, حروف اضافه, حشرات, حواس پنج گانه, خوراکی ها, داستان کوتاه, رنگ ها, روزهای خاص, سریال ها, صفات, فصل ها, کلمات متضاد, گرامر, لباس ها, مجموعه ها, مکان ها, میوه و سبزیجات, واژگان, ویدئوها|Tags: , , , , , |

جملات ساده انگلیسی برای کودکان – قسمت 39

جملات ساده انگلیسی برای کودکان – ترانه های کودکانه – الفبا

Categories: آموزش اشکال هندسی, آموزش اعداد, آموزش اعضای بدن, آموزش الفبا, آموزش حیوانات, ابزارها, احساسات, ارتباطات روزمره, ترانه ها, جملات ساده, حروف اضافه, حشرات, خوراکی ها, داستان کوتاه, رنگ ها, روزهای خاص, زمان - تاریخ, سریال ها, کلمات متضاد, لباس ها, مجموعه ها, مکان ها, میوه و سبزیجات, واژگان, ویدئوها|Tags: , , |

جملات ساده انگلیسی برای کودکان - ترانه های

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید

اطلاعات تماس

teela@teela.ir

Phone: 031-95011220

Mobile: 09377598261

Web: teela.ir